VM

Hoe kan men lid worden?

Na een eerste schriftelijk of mondeling contact wordt U voor een gesprek met meerdere leden van de Loge uitgenodigd.

In een open sfeer geeft men informatie over de vrijmetselarij. Ook bespreekt men in dat gesprek de beweegredenen van U om lid te willen worden.

Indien U bij deze keus blijft , wordt U gevraagd deze beweegredenen op schrift te stellen.

Deze eerste stap is een goede manier om de eigen overwegingen te verdiepen en onder woorden te brengen.

Ook maakt het mogelijk om eventuele teleurstellingen op tijd voor te zijn.

Nadat de Loge zich over deze overwegingen beraden heeft en tot de conclusie gekomen is dat de kandidaat geschikt is om lid van de Loge te worden, wordt hij of zij ingewijd.

Doorgaans neemt deze zorgvuldige procedure een half jaar tot een jaar in beslag.