VM

Wie kan lid worden?

Tot de Vrijmetselarij kan iedereen toetreden die 'vrij en van goede naam is', ongeacht zijn godsdienstige overtuiging, ras, geaardheid, stand of nationaliteit.

"Vrij" betekent dat men niet in conflict komt met de eigen godsdienstige en maatschappelijke bindingen.

"Van goede naam" wil zeggen dat men zich houdt aan de regels van het maatschappelijke bestel en dat men zich onderwerpt aan het langs democratische weg gekozen gezag.