De naam van onze vereniging is Loge Amsterdam. Voor onze Vrijmetselaarsloge gebruiken naar buiten de naam “Loge 1001 – Amsterdam”.

De vereniging Loge Amsterdam zorgt voor de financiële huishouding, de organisatie van ledenvergadering en andere facilitaire zaken. Onze vereniging is een ANBI (een algemeen nut beogende instelling) en daarom zijn we verplicht enkele zakelijke gegevens te presenteren op onze website.

Naam van de instelling:

Loge Amsterdam 

De naam van onze vereniging is Loge Amsterdam. Voor onze Vrijmetselaarsloge gebruiken we naar buiten de naam “Loge 1001 – Amsterdam”. 

Contactgegevens:

 • Adres: Loge 1001 Amsterdam, Amsterdamseweg 168, 1182HK Amstelveen
 • Email: secretariaat.al1001@gmail.com 
 • KvK: 34124203
 • RSIN: 811453923

Het bestuur:
Het dagelijks bestuur van onze vereniging bestaat uit:

 • Voorzitter: Mevr. F. Boender
 • Penningmeester: Dhr. G. Messelink
 • Secretaris: Mevr. H. Koopman-Beekman

Geschiedenis:
In het begin van de 2e wereldoorlog werd de Vrijmetselarij verboden. Direct na de oorlog is in 1945 de Loge Amsterdam opgericht en is een fusie van vijf Amsterdamse loges:

 • Loge nummer 53: Washington Amsterdam (1914-1945) 
 • Loge nummer 93: Georges Martin II Amsterdam (1917-1945) 
 • Loge nummer 800: De Drie Zuilen Amsterdam (1925-1945) 
 • Loge nummer 801: Eenheid Amsterdam (1925-1940) 
 • Loge nummer 802: Hiram Abiff Amsterdam (1925-1940) 


Doelstelling en werkwijze: 
Loge Amsterdam is onderdeel van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij 'Le Droit Humain'. Volgens de statuten heeft onze vereniging ten doel:

 1. Het beoefenen van de Internationale Gemengde Vrijmetselarij;
 2. Het uitdragen van de levensbeschouwelijke opvattingen, zoals die liggen besloten in de uitgangspunten van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij 'Le Droit Humain'.

Onze vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 1. Het scheppen en in stand houden van optimale omstandigheden waaronder haar leden de Internationale Gemengde Vrijmetselarij kunnen beoefenen;
 2. Al hetgeen te doen, dat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of ertoe bevorderlijk kan zijn;
 3. Alle andere wettige middelen die het doel van de vereniging bevorderen een en ander in de ruimste zin van het woord.

Beleid:
Loge Amsterdam heeft als doel het beoefenen van de gemengde vrijmetselarij in een eigen en diverse omgeving en het bevorderen van de individuele ontwikkeling van haar leden. Wij doen dat door bijeenkomsten te organiseren in wat we onze Werkvloer of Tempel noemen. Ook organiseren we bijeenkomsten voor belangstellenden.

Loge Amsterdam komt om de twee weken op woensdag bij elkaar in het Logegebouw aan de Amsterdamseweg 168 in Amstelveen. We werken met het Nederlands Rituaal; een Rituaal dat invloeden kent vanuit het humanisme en de theosofie en de masculiene Vrijmetselarij (het Grootoosten der Nederlanden). We werken aan de hand van bouw- en lichtsymboliek en zo geven we invulling aan ons streven om onszelf te leren kennen en betere versies van onszelf te worden.

In de Tempel werken we volgens traditionele gebruiken en Ritualen, bijvoorbeeld voor een inwijding. Daarnaast leveren leden van ons Loge regelmatig een Bouwstuk op. Een Bouwstuk is een lezing over een onderwerp dat het betreffende lid na aan het hart ligt. Dit kan een maatschappelijk, filosofisch of spiritueel thema zijn. Na de oplevering van een Bouwstuk wordt gecompareerd. Dat wil zeggen dat - aan de hand van spelregels - wordt gesproken over het Bouwstuk en dat verschillende meningen en visies op een respectvolle manier naast elkaar worden gelegd.

Om belangstellenden te laten kennismaken met het gedachtegoed van de vrijmetselarij organiseren we avonden voor belangstellenden, waarin je meer te weten kunt komen over de werkwijze van Loge Amsterdam. Informatie over deze bijeenkomsten is op onze website te vinden.

Iedereen die aan zichzelf en aan de ‘vooruitgang van de Mensheid’ wil werken en die dit doet vanuit een niet-dogmatische visie en werkwijze, kan na een toetredingsprocedure lid worden van onze Loge. 

Wil je meer weten over Loge Amsterdam of ben je eraan toe om deze stap te zetten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website. Serieuze vragen krijgen een serieus antwoord.

Beloningsbeleid:
Al onze leden, inclusief het bestuur, zetten zich vrijwillig en onbezoldigd in voor onze vereniging. Er is geen sprake van enig beloningsbeleid.

Financiële verantwoording:
Het overzicht van baten en lasten staat onderaan deze pagina. Onze vereniging heeft geen winstoogmerk (artikel 2, lid 3 van de statuten).