Wat is het doel van de Vrijmetselarij?

Door middel van rituelen en symbolen werken aan geestelijke verdieping. Het is geen geloof of “kerk”, maar een genootschap dat handvatten biedt om jezelf beter te leren kennen. De op de bouw gebaseerde voorwerpen en symbolen bieden een mogelijkheid een eigen invulling te geven aan de betekenis ervan. Samen met anderen biedt de Loge de mogelijkheid tot discussie en kennisnemen van de mening van anderen.

Vrijmetselaren heten “Vrij te zijn” en "van Goede naam”. Met andere woorden niet dogmatisch te denken en de democratische wetten van het land te respecteren.