Wat is het doel van de Vrijmetselarij?

Door middel van rituelen en symbolen werken aan geestelijke verdieping. Het is geen geloof of “kerk”, maar een genootschap dat handvatten biedt om jezelf beter te leren kennen. De op de bouw gebaseerde symbolische voorwerpen bieden een mogelijkheid een eigen invulling te geven aan de betekenis. Samen met anderen biedt de Loge de mogelijkheid tot discussie en kennisnemen van de mening van anderen.

Vrijmetselaren heten “Vrij te zijn” en "van Goede naam”. Met andere woorden niet dogmatisch te denken en de democratische wetten van het land te respecteren.

 

Loge Amsterdam

Loge Amsterdam heeft als doel het beoefenen van de gemengde vrijmetselarij in een eigen en diverse omgeving en het bevorderen van de individuele ontwikkeling van haar leden. Wij doen dat door bijeenkomsten te organiseren in wat we onze Werkvloer of Tempel noemen. Ook organiseren we bijeenkomsten voor belangstellenden.

Doelstelling en werkwijze:
Volgens de statuten heeft onze vereniging ten doel:

  1. Het beoefenen van de Internationale Gemengde Vrijmetselarij;
  2. Het uitdragen van de levensbeschouwelijke opvattingen, zoals die liggen besloten in de uitgangspunten van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij 'Le Droit Humain'.

 

Onze vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  1. Het scheppen en in stand houden van optimale omstandigheden waaronder haar leden de Internationale Gemengde Vrijmetselarij kunnen beoefenen;
  2. Al hetgeen te doen, dat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of ertoe bevorderlijk kan zijn;
  3. Alle andere wettige middelen die het doel van de vereniging bevorderen een en ander in de ruimste zin van het woord.