Wat doet men in de loge Amsterdam?

Loge Amsterdam komt om de twee weken op woensdag bij elkaar in het Logegebouw aan de Amsterdamseweg 168 in Amstelveen.

We werken met het Nederlands Rituaal; een Rituaal dat invloeden kent vanuit het humanisme en de theosofie en de masculiene Vrijmetselarij (het Grootoosten der Nederlanden). We werken aan de hand van bouw- en lichtsymboliek en zo geven we invulling aan ons streven om onszelf te leren kennen en betere versies van onszelf te worden.

Een artikel over de loge Amsterdam in de pers 

In de Tempel werken we volgens traditionele gebruiken en Ritualen, bijvoorbeeld voor een inwijding. Daarnaast leveren leden van ons Loge regelmatig een Bouwstuk op. Een Bouwstuk is een lezing over een onderwerp dat het betreffende lid na aan het hart ligt. Dit kan een maatschappelijk, filosofisch of spiritueel thema zijn. Na de oplevering van een Bouwstuk wordt gecompareerd. Dat wil zeggen dat - aan de hand van spelregels - wordt gesproken over het Bouwstuk en dat verschillende meningen en visies op een respectvolle manier naast elkaar worden gelegd.

Om belangstellenden te laten kennismaken met het gedachtegoed van de vrijmetselarij organiseren we avonden voor belangstellenden, waarin je meer te weten kunt komen over de werkwijze van Loge Amsterdam. Informatie over deze bijeenkomsten is op onze website te vinden.

Iedereen die aan zichzelf en aan de ‘vooruitgang van de Mensheid’ wil werken en die dit doet vanuit een niet-dogmatische visie en werkwijze, kan na een toetredingsprocedure lid worden van onze Loge. 

Wil je meer weten over Loge Amsterdam of ben je eraan toe om deze stap te zetten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website. Serieuze vragen krijgen een serieus antwoord.